Kutina

KINO MOSLAVINA

  • Utorak, 30.3. u 20 sati.
  • Srijeda, 31.3. u 20 sati.
  • Četvrtak, 1.4. u 20 sati.
 Ulaznice rezervirajte na 
Tel. 044/682 318, voditeljica-kulture@pou-kutina.hr