John Rick Miller (London, Ujedinjeno Kraljevstvo)

Prije 25 godina, ovaj njujorški biznismen bio je savjetnik vlade Sjedinjenih Država.

“U to vrijeme, ako ste mi htjeli dignuti tlak, trebali ste samo spomenuti Katoličku crkvu.”

John se sastaje sa svjetskim vođama i predlaže da svoje zemlje posvete Isusu i Mariji. I daleko od toga da ga odbijaju kao da je luđak… slušaju ga. Kako to postiže?

„Svatko sluša svoju majku. Zato na sve svoje sastanke  idem s Djevicom Marijom.“

U deset godina, njegova se “Misija za Božju ljubav u svijetu” (www.fortheloveofgodworldwide.com) uprisutnila u 21 zemlji, 350 gradova te okuplja milijun ljudi.

„Bitka između đavla i Boga stvarna je, iako većina ljudi to ne doživljava. U našim srcima znamo kada radimo nešto pogrešno, čak i ako kažemo da je to ispravno.“

„Da vas upoznam s Božjom odvjetnicom? Zove se Marija.“