Adam i Eva

Bog Otac nije stvorio svemir samo za sebe.
Adam i Eva bili su prva djeca koja su primila tu veliku baštinu, koja je danas i naša.

“Sve moje – tvoje je.” (Lk. 15, 31)

Planeti, biljke, životinje, voda … nemojte preskočiti priručnik sa smjernicama. Mi to radimo. Bog nam je dao ekskluzivni dar: slobodu, vođenu unutarnjim GPS-om, koji nas nikada ne prisiljava da slijedimo ispravni put. Samo nas usmjerava.

« Vjeruješ li u moju mudrost i poslušan si pravilima koja postavljam u tebi, bit ćeš sretan. Ali, bude li se tvoje srce odvojilo od mene, bit ćeš poput stabla koje se odriče svojih korijena: mogao bi pasti u tugu, očaj i smrt. »

Adam i Eva preskočili su priručnik. A sada smo mi na redu. Sada znamo kako je živjeti bez Boga. A da pokušamo sada s Bogom?