Split

KINO KARAMAN

Novi datumi:

 • Nedjelja, 28.3. u 18 sati.
 • Utorak, 30.3. u 19:30 sati.
 • Četvrtak, 11.3. u 17.30 sati.
 • Subota, 13.3. u 20.00 sati.
 • Nedjelja, 14.3. u 18.00 sati.
 • Četvrtak, 4.3. u 17:30 sati.
 • Subota, 6.3. u 18 sati.
 • Nedjelja, 7.3. u 18 sati.
 • Utorak, 9.3. u 19:30 sati.
 • Četvrtak, 18.2. u 17.30 sati.
 • Subota, 20.2. u 18.00 sati.
 • Nedjelja, 21.2. u 18.00 sati.
 • Utorak, 23.2. u 19.30 sati.
 • Četvrtak, 25.2. u 17.30 sati.
 • Subota, 27.2. u 18.00 sati.
 • Nedjelja, 28.2. u 18.00 sati.
 • Utorak, 2.3. u 19.30 sati.
 • Četvrtak, 11.2. u 17.30 sati.
 • Subota, 13.2. u 18.00 sati.
 • Nedjelja, 14.2. u 18.00 sati.
 • Utorak, 16.2. u 19.30 sati.
 • Četvrtak, 4.2. u 17:30 sati.
 • Subota, 6.2. u 18:00 sati.
 • Nedjelja, 7.2. u 18:00 sati.
 • Utorak, 9.2. u 19:30 sati.
 • Četvrtak, 28.1. u 17:30 sati.
 • Subota, 30.1. u 18:00 sati.
 • Nedjelja, 31.1. u 18:00 sati.
 • Utorak, 2.2. u 19:30 sati.
 • Ponedjeljak, 18.1. u 18 sati.
 • Četvrtak, 21.1. u 17:30 sati.
 • Subota, 23.1. u 18 sati.
 • Nedjelja, 24.1. u 18 sati.
 • Utorak, 26.1. u 19:30 sati.
 • Četvrtak, 14.1. u 17:30 sati.
 • Subota, 16.1. u 18:00 sati.
 • Utorak, 19.1. u 19:30 sati.

Ulaznice u prodaji na blagajni kina
Rezervacije radnim danom tel. 348676, od 8-15 sati